การบริการ

การบริการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เปิดให้บริการในทุกวัน ไม่เว้นวันหยุกนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 30 บาท   ชาวต่างชาติ 150 บาท  สำหรับกรณีมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อ 035-241587 , โทรสาร 035-244570