โพธิสัตว์ทักศรี

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
โพธิสัตว์ทักศรี
แบบศิลปะ :
เนปาลธิเบต
ชนิด : 
ดินเผา 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระโพธิสัตว์ทักศรี ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ในซุ้มเรือนแก้ว สวมมงกุฎเป็นชั้นๆ มี 4 กร ลงรักปิดทอง
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2