ภาชนะรูปช้าง

Qr 5icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะรูปช้าง
แบบศิลปะ :
อยุธยาตอนต้น
ชนิด :
ทองคำ, อัญมณี
ขนาด :
สูงฐาน 15 ซม. ตักกว้าง 8.5 ซม.
สภาพ :
สมบูรณ์ สวยงามมาก
ลักษณะ :
ภาชนะทำจากทองคำฝังอัญมณีเป็นรูปช้างทรงเครื่องใส่กูบในอิริยาบถหมอบชูงวง  ส่วนหัวสวมมงกุฎยกงวงขึ้นชูแผ่นฉลุรูปเปลว  เครื่องทรงฝังอัญมณีเป็นลวดลายก้านต่อดอก  บริเวณคอสามารถถอดออกได้
ประวัติ :
พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2500
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m c01icon360 2

 z c01icon zoom 2