พระเจดีย์ทองคำ

Qr 10icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระเจดีย์ทองคำ จำลอง
แบบศิลปะ :
ศิลปะอยุธยา
ชนิด : 
ทองคำ, อัญมณี
ขนาด :
สูง 26 ซม. กว้าง 14.2 ซม.
อายุสมัย :
สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20
ลักษณะ :
พระเจดีย์จำลองทำจากทองคำประดับอัญมณี เป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง  ส่วนองค์ระฆังตกแต่งด้วยลวดลายกระหนกและพันธุ์พฤกษา ส่วนฐานเจดีย์เป็นฐานบัวในผังกลม พระเจดีย์จำลองสามารถแยกออกจากกันได้ 3 ส่วน คือ ส่วนยอดระฆัง องค์ระฆัง และส่วนฐาน ภายในองค์ระฆังพบแก้วผลึกที่ฝังพระธาตุไว้จำนวน 3 องค์
ประวัติ :
พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2500
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR10
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b m01icon360 2

b z01
icon zoom 2