พระพุทธรูปปางสมาธิ

Qr 8icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางสมาธิ
แบบศิลปะ :
ศิลปะอยุธยา
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 14.8 ซม. ตักกว้าง 2 ซม.
อายุสมัย :
สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนกอบัว ทำจากสำริดลงรักปิดทอง ประติมากรรมชิ้นนี้คงจะเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงบัว 4 ประเภท กับสติปัญญาของมนุษย์
ประวัติ :
...
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR08
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b m01
icon360 2

b z06
icon zoom 2