พระพุทธรูปไสยาสน์

Qr 1icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปไสยาสน์
แบบศิลปะ :
ศิลปะอยุธยา
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 9 ซม. กว้าง 8 ซม. ยาว 20 ซม.
อายุสมัย :
สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
ลักษณะ :


พระพุทธรูปทรงเครื่องสำริด ในอิริยาบถไสยาสน์ตะแคงข้างขวา พระหัตถ์ขวาและพระเศียรวางบนพระเขนย พระพุทธรูปรูปแบบดังกล่าวพบได้ค่อนข้างน้อย โดยมากนิยมสร้างพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่ง และยืนมากกว่า
ประวัติ :

ขุดพบบริเวณใกล้ฐานพระประธานในวิหารใหญ่ วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR01
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b m01icon360 2

b z09
icon zoom 2