พระพุทธรูปลีลา

Qr 6icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :  
พระพุทธรูปลีลา
แบบศิลปะ :  
ศิลปะอยุธยา
ชนิด :   
โลหะสำริด
ขนาด :
สูงรวมฐาน 10.5 ซม
อายุสมัย :  
สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 21
ลักษณะ :
พระพุทธรูปลีลา ยืนบนฐานสูง 2 ชั้น  ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี 4 ขา  ฐานบนเป็นรูปกลม  พระรัศมีเป็นรูปบัวตูม เม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนาดเล็ก
ประวัติ :
เป็นสมบัติของพระครูสสุวิธานปรยัติกิจ มอบให้เมื่อ 27 สิงหาคม 2541
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR06
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b m01icon360 2 b z10
icon zoom 2