ครุฑ

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
ครุฑ
แบบศิลปะ :
อยุธยา
ชนิด : 
ปูนปั้น 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
ครุฑดินเผา ประดับสถาปัตยกรรม ครุฑนั่งขัดสมาธิราบ ในท่าพนมมือรายละเอียดต่างๆ เป็นลายขีด มีการฉาบปูนทับดินเผา ตัวครุฑอีกทีหนึ่ง
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดมหาธาตุ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2