ฐานพระพุทธรูป

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
ฐานพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
ลพบุรี
ชนิด : 
สำริด 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
ฐานมีพระพุทธรูปประดับ 7 องค์ ปางมารวิชัย 3 องค์ ด้านหน้าเข้าใจว่าเป็นพระพุทธรูปตรีกายมหายานอีก 4 องค์ คงเป็นพระพุทธรูปประดับฐาน ฐานเป็นอย่างย่อมุม มีลาย ประจำยามประดับ มีสนิมสีเขียวและสีน้ำตาล ด้านบนของฐานเจาะรูสำหรับยึดประติมากรรม
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดมหาธาตุ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2