เศียรพระพุทธรูป

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
เศียรพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
อู่ทอง
ชนิด : 
สำริด 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
เศียรพระพุทธรูป พระรัศมีเป็นเปลวเม็ด พระศกเป็นตุ่มแหลม พระพักตร์มีร่องรอยลงรักปิดทอง มีไรพระศกเป็นเส้นหนา
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดมหาธาตุ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2