พระพุทธรูปปางประทานอภัย

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางประทานอภัย
แบบศิลปะ :
อู่ทอง
ชนิด : 
สำริดปิดทอง
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางประทานอภัย ครองจีวรห่มคลุม พระกระทั้ง 2 ยกเสมอพระอุระ ฝ่าพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้าง แบออกตั้งขึ้น ฝ่าพระหัตถ์มีลายดอกจันทน์ มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นตุ่มรัศมีเป็นต่อมกลม ฐานบัวคว่ำ มีเกสรบัว กลีบบัวมีขนาดใหญ่
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2