พระพุทธรูปปางมารวิชัย

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ปาละ
ชนิด : 
ชิน
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะเป็นแผ่นกลม ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำ-บัวหงายภายในซุ้มเรือนแก้ว มีเทวดาถือ ฉัตรเบื้องขวาเป่าสังข์ เบื้องซ้ายมีการหล่อติดไม่สมบูรณ์ ผิวหน้าฉาบปรอท
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2