พระพุทธรูปปางมารวิชัย

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางสมาธิ
แบบศิลปะ :
อินเดียใต้
ชนิด : 
สำริด 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำเป็นประติมากรรมนูนต่ำ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานหน้ากระดานสูง ภายในซุ้มเรือนแก้ว 2 ข้าง เสามีเชิงเทียนและพู่หรือแส้
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2