พระพุทธรูปปางมารวิชัย

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ลังการุ่นหลัง
ชนิด : 
สำริด 
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานหน้ากระดาน พระรัศมีเปลว พระเกศาอย่างหนามขนุน มีไรพระศก พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อยชายสังฆาฏิรูปตัดยาวจรดพระนาภีรัดประคดหยักเล็กน้อย
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2