สาวกยืนพนมมือ

head 2018 17icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
สาวกยืนพนมมือ
แบบศิลปะ :
อยุธยา
ชนิด : 
สำริด
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ลักษณะ :
พระสาวกยืนประนมมือห่มดอง มีสังฆาฏิพาดบ่ายาวจรดพระนาภี เส้นผมเป็นเม็ดกลม
สภาพ :
...    
ประวัติ :
ค้นพบจากวัดราชบูรณะ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

ayutthaya model 2018 17icon360 2