• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

02
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2470 โดยมหาอำมาตย์โท พระยาราชนุกุลวิบูลย์ภักดี (อวบ เปาโรหิต) สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ผู้ซึ่งมองเห็นความสำคัญของศิลปโบราณวัตถุอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ พระยาราชนุกุลวิบูลย์ภักดีพร้อมด้วยเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายและคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำพูนได้เห็นพ้องให้ใช้อาคารศาลาบาตรด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุหริภุญไชยเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยครั้งแรกที่จัดตั้งทำหน้าที่เก็บรวบรวมศิลปโบราณวัตถุ จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมตามอัศยาศัย....

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

"04”

"07”