ฉัตรประกอบสถูปจำลอง

head m19icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ฉัตรประกอบสถูปจำลอง
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านนา
ชนิด : 
...
ขนาด :
...
อายุสมัย :
ล้านนา
ลักษณะ :
เป็นฉัตร 5 ชั้น ทำจากไม้ บุด้วยทองเหลือง , ปล้องไฉนประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยฐาน เป็นกลีบบัวทำด้วยโลหะห่อหุ้มด้วยทองคำเปลว , เป็นฐานเจดีย์จำลอง  ย่อมุมไม้สิบสอง ประดับฐานและองค์ระฆังด้วยลายกระจังตาอ้อย
สภาพ :
...
ประวัติ :
วัดพระธาตุหริภุญชัย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

hariphunchai model 2017 20          hariphunchai zoom 2017 20
icon360 2           icon zoom 2

hariphunchai model 2017 20          hariphunchai zoom 2017 20
icon360 2           icon zoom 2

hariphunchai model 2017 20          hariphunchai zoom 2017 20
icon360 2           icon zoom 2