พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ชื่อสถานที่ :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

สังกัด :
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

พื้นที่ความรับผิดชอบ :
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภูและหนองคาย

สถานที่ตั้ง :
193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000

เวลาทำการ :

เปิดวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
หยุดวันจันทร์  วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม :
นักท่องเที่ยวสัญชาติไทย   20     บาท    
นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่น   100    บาท
(ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาในเครื่องแบบ  นักบวช  และคณะนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือแจ้งขออนุญาตงดเว้นค่าเข้าชม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ / โทรสาร. 043-246170
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.