พระพุทธรูปนาคปรก

Qr 21icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปนาคปรก
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวารวดี
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 18.1 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 7.9 ซม.
อายุสมัย :
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 หรือประมาณ 1,200 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสี่เหลี่ยม ฉลุลายรูปสิงห์ ด้านหลังขององค์พระพุทธรูปแบนเรียบ หลังพระเศียรมีเศียรนาค 7 เศียรแผ่คลุมโดยรอบ สภาพชำรุดมีสนิมจับ
ประวัติ :
นายควร ช่วยชัย และพวก ขุดได้ที่เนินดินกลางทุ่งนาบ้านเชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อ 26 มิถุนายน 2520 นายอำเภอเพ็ญเดินทางไปสอบสวนและยึดมาเก็บไว้ที่อำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น รับมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2520
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR21
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b31icon360 2z b31
icon zoom 2