พระพุทธรูปปางมารวิชัย (1)

Qr 44icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 27 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 12 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 หรือประมาณ 400 – 500 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบบนฐานปัทม์แบบพื้นเมือง หรือแอวขัน คล้ายรูปเรือ ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา พระพักตร์กลม พระหนุป้าน พระขนงโก่ง พระเนตรทอดลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศาเล็กแหลม พระวรกายค่อนข้างอวบ ครองจีวรห่มเฉียง สภาพชำรุด ยอดพระรัศมีหัก
ประวัติ :
หลวงวาทีไพเราะกับนางบัวกลีบ สกุนตนาค ให้ไว้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ต่อมาจึงได้นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR44
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b20icon360 2z b20
icon zoom 2