พระพุทธรูปปางมารวิชัย (3)

Qr 28icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 30 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 8.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 23 หรือประมาณ 200 – 300 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสูง ลักษณะพระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรทอดต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์ยิ้ม พระกรรณยาวจรดพระอังสา ขมวดพระเกศาเล็กแหลม พระรัศมีสูงปลายตัด ส่วนล่างของพระรัศมีตกแต่งด้วยลายดอกบัวซ้อนกัน ครองจีวรห่มเฉียง เห็นยอดพระถันทั้ง 2 ข้าง ชายจีวรยาวจรดเส้นรัดประคด ประทับนั่งบนฐานปัทม์ยกสูง ฉลุโปร่งตกแต่งเป็นลายกลีบบัวและลายก้านขด ส่วนด้านล่างสุดของฐานมีการจารึกอักษรไทยน้อย ภาษาไทยปรากฏอยู่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแปลความหมาย
ประวัติ :
เดิมได้มาจากมณฑลอีสาน แล้วย้ายมาเก็บรักษาที่ห้องกลางกระทรวงมหาดไทย ต่อมาย้ายมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จากนั้นจึงย้ายมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR28
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b22icon360 2z b22
icon zoom 2