ภาชนะดินเผา (3)

Qr 9icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
...
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 7 ซม. ปากกว้าง 15 ซม.
อายุสมัย :
ก่อนประวัติศาสตร์
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาทรงชาม ทาน้ำดินสีแดงขัดมัน สภาพชำรุด
ประวัติ :
สันนิษฐานว่าได้มาจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2525  หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR09
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b04

icon360 2

z b04
icon zoom 2