ภาชนะดินเผา, ลูกกระสุนดินเผา

Qr 8icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา พร้อมลูกกระสุนดินเผา
แบบศิลปะ :
...
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
ขนาดภาชนะดินเผาทรงชาม สูง 5 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบปากกว้าง 12.7 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาทรงชาม เนื้อดินสีส้ม ขัดผิวเรียบ สภาพชำรุด ภายในภาชนะมี
ลูกกระสุนดินเผา สภาพสมบูรณ์ ใส่ไว้จำนวน 25 เม็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.
ประวัติ :
สันนิษฐานว่าได้มาจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2525
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR08
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b05icon360 2

z b05
icon zoom 2