พระพุทธรูปปางมารวิชัย (4)

Qr 23icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด :
โลหะสำริดลงรักปิดทอง
ขนาด :
สูง 28 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 11 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 หรือประมาณ 400 – 500 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานปัทม์แบบพื้นเมือง หรือแอวขัน คล้ายรูปเรือ ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา ลักษณะพระรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ พระเนตรทอดต่ำ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์บาง ครองจีวรห่มเฉียง ปลายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ลงรักปิดทองเฉพาะที่องค์พระพุทธรูป
ประวัติ :
หลวงวาทีไพเราะกับนางบัวกลีบ สกุนตนาค มอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ต่อมาจึงได้ย้ายมาจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR23
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b23icon360 2

z b23
icon zoom 2