กำไลงาช้าง

Qr 7icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กำไลงาช้าง
แบบศิลปะ :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
งาช้าง
ขนาด :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ลักษณะ :
กำไลทรงกลมหนา ผิวหรือเปลือกด้านหนึ่งของกำไลแตกหลุดร่อนไปส่วนหนึ่ง
ประวัติ :
ได้มาจากการชุดค้นที่บ้านโพนสูง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR07
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b06icon360 2

z b06
icon zoom 2