พระพุทธรูปปางมารวิชัย

Qr 26icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 36 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 11 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง (พื้นบ้าน) ราวพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 หรือประมาณ 200 - 100 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสิงห์ ลักษณะมีพระรัศมีเป็นรูปดอกบัวซ้อนกัน ขนาดพระเศียรใหญ่ทำให้พระวรกายมีลักษณะไม่สมส่วน พระโอษฐ์อมยิ้ม พระเนตรเรียว พระนลาฏแคบ พระกรรณโค้งงอน
ประวัติ :
เดิมได้มาจากมณฑลอีสาน นำมาไว้ที่ห้องกลางกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ถูกนำมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากนั้นจึงย้ายมาจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR26
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b24icon360 2

 z b24
icon zoom 2