พระพุทธรูปสำริด

Qr 24icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปสำริด
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 55 ซม. ตักกว้าง 17 ซม.
อายุสมัย :
ล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรือประมาณ 100 – 200 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบบนฐานบัวหงาย ลักษณะพระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรทอดต่ำ พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้ม ขมวดพระเกศาเล็กแหลม พระรัศมีรูปดอกบัวซ้อนกัน ครองจีวรห่มเฉียง เห็นยอดพระถันทั้ง 2 ข้าง ชายจีวรยาวจรดพระนาภี ครองจีวรห่มเฉียง บริเวณฐานมีการจารึกอักษรธรรมอีสาน ภาษาไทย แปลความได้ว่า “จ.ศ.1155 ตรงกับ พ.ศ. 2336 พระมหากษัตริย์ล้านช้างทรงมีพระบรมราชโองการ ได้ถวายข้าโอกาส (บ่าวไพร่) เพื่อรักษาบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ และสาปแช่งผู้ที่มายึดเอาข้าโอกาสของพระพุทธรูปองค์นี้”
ประวัติ :
ได้จากวัดบ้านเหล่าคาม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR24
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b26icon360 2

z b26
icon zoom 2