กระดิ่ง

Qr 41
icon360
 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กระดิ่ง
แบบศิลปะ :
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 10.8 ซม. กว้าง 8 ซม. หนา 0.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ลักษณะ :
กระดิ่งสำริด ด้านบนทำเป็นห่วงกลมซ้อนกันตามแนวขนาน ด้านหนึ่งของกระดิ่งบริเวณตรงกลางตกแต่งด้วยลายวงกลมซ้อนกันลักษณะคล้ายดาว 4 แฉก 
ประวัติ :
จ.ส.อ.ประเสริฐ อ่อนละมุน พบบริเวณป่าช้าบ้านโนนชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR41
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

 

m b27

icon360 2

z b27
icon zoom 2