ลวดลายปูนปั้น

Qr 22icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ลวดลายปูนปั้น
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวารวดี
ชนิด : 
ปูนปั้น
ขนาด :
กว้าง 13 ซม. สูง 21 ซม.
อายุสมัย :
สมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 16 หรือประมาณ 1,200 - 1,000 ปี
ลักษณะ :
ลวดลายปูนปั้น รูปหน้าสัตว์มีหูแบบวัว มีลายกระจังบนหัว ตาโปน ปากอ้ามีฟันบน จมูกและปากชำรุด สันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วน ของปูนปั้นที่ใช้ประดับโบราณสถาน
ประวัติ :
ได้มาจากการขุดแต่งบูรณะ โบราณสถานหมายเลข 10 (พระธาตุยาคู) ที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ทราบปีที่มา)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR22
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b30icon360 2

z b30
icon zoom 2