พระพุทธรูปบุเงินบุทอง

Qr 19icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด : 
เนื้อว่านบุเงินและทอง
ขนาด :
สูง 16 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 4.3 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง (พื้นบ้าน) หรือราวพุทธศตวรรษที่ 22 ประมาณ 300 – 400 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปบุเงินปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสูง พระรัศมีทรงสูง บริเวณฐานทำเป็นลายกลีบบัวคว่ำบัวหงายปลายแหลมซ้อนกันมีลวดลายภายใน มีจารึกที่ฐาน นายสุรศักดิ์ ศรีสำอาง ได้อ่านและแปลไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2150
ประวัติ :
ขุดพบที่เจดีย์วัดศรีธาตุประมัญชาประมาณปี พ.ศ. 2471 บ้านหนองแวง ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ (เดิมคืออำเภอกุมภวาปี) จังหวัดอุดรธานี
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR19
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b38icon360 2

z b38
icon zoom 2