ภาชนะดินเผา (6)

Qr 6icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนฐานกว้าง 9 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนลำตัวกว้าง 11 ซม. สูง 13 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  อายุประมาณ 1,500 - 2,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาหม้อมีเชิง ลำตัวกลม ปากบานผายออก คอค่อนข้างตรง ผิวเรียบ ทาน้ำดินสีแดงและขัดมัน มีรอยแตกเล็กน้อยที่บริเวณขอบปาก และบริเวณลำตัวมีรอยแตกกะเทาะหายไปบางส่วน ส่วนฐานมีรอยแตกร้าวและบิ่นหายไปเล็กน้อย
ประวัติ :
สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น ได้ทำการขุดค้นหลุมถังบำบัดน้ำเสียโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552 สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น มอบให้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR06
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b10icon360 2

z b10
icon zoom 2