ภาชนะดินเผา (7)

Qr 5icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 27.5 ซม. ปากกว้าง 25 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,300 – 1,800 ปีมาแล้ว
(ยุคปลายของวัฒนธรรมบ้านเชียง )
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาปากผาย ส่วนลำตัวป่อง ก้นมีเชิง เนื้อดินสีขาวนวลเขียนลายสีแดงเป็นลายก้านขด ส่วนปากและก้นชำรุด
ประวัติ :
ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น รับมาจากกองโบราณคดี
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b14icon360 2

z b14
icon zoom 2