พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

Qr 18icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 85.5 ซม. ส่วนฐานกว้าง 13.5 ซม. ส่วนฐานสูง 6.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 23 หรือประมาณ 200 – 300 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประทับยืนเหนือฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง  พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์บาง เม็ดพระศกเรียวเล็กติดกันแน่น มีแนวเส้นไรพระศก ครองจีวรห่มเฉียง พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นระดับพระอุระหันฝ่าพระหัตถ์ออกทั้งสองข้างแสดงปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างขึ้นในวัฒนธรรมล้านช้างตามคติการนับถือพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง สภาพชำรุด พระรัศมีหายไป พระหัตถ์ขวาชำรุด บริเวณพระอุระมีรอยยุบ
ประวัติ :
พบจากการขุดลอกดินเพื่อสร้างบ้านนายบรรจง โฮมชัย บ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR18
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b39icon360 2

z b39
icon zoom 2