ภาชนะดินเผา (11)

Qr 1icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 15 ซม. ปากกว้าง 10.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 1,800 – 2,000 ปีมาแล้ว ร่วมสมัยกับ โบราณวัตถุที่พบ จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผามีเชิงทรงสูง สภาพสมบูรณ์ ลำตัวเขียนสีแดงเป็นลายเส้นโค้ง ส่วนฐานเขียนสีแดงเป็นลายเส้นตรง
ประวัติ :
ได้จากการขุดค้นที่บ้านสร้างดู่ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR01
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b18icon360 2

z b18
icon zoom 2