กล่องยาเส้น

Qr 16icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กล่องยาเส้น
แบบศิลปะ :
ศิลปะรัตนโกสินทร์
ชนิด :
ไม้ประดับโลหะเงิน
ขนาด :
สูง 10 ซม. กว้าง 11 ซม. ยาว 21 ซม.
อายุสมัย :
สมัยรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 หรือ ประมาณ 100 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
กล่องยาเส้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้ลงรักประดับโลหะลายกนก
ประวัติ :
นางอู่ ศรีเมือง ถวายวัดเมื่อปี พ.ศ. 2531 เดิมสันนิษฐานว่าเป็นของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่นลำดับที่ 5 (ระหว่าง พ.ศ.2381 - 2487) ได้รับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR16
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b50icon360 2

z b50
icon zoom 2