กระบอกใส่เอกสาร

Qr 15icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กระบอกใส่เอกสาร
แบบศิลปะ :
ศิลปะรัตนโกสินทร์
ชนิด : 
ไม้ไผ่
ขนาด :
ยาว 29 ซม.
อายุสมัย :
สมัยรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25
ลักษณะ :
กระบอกใส่เอกสารเป็นไม้ไผ่สานลายขัด ประกอบด้วย 2 ส่วนมีฝาปิด ใช้จัดเก็บเอกสารสำคัญที่เป็นแผ่นกระดาษ
ประวัติ :
นางอู่ ศรีเมือง ถวายวัดเมื่อปี พ.ศ. 2531 เดิมสันนิษฐานว่าเป็นของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่นลำดับที่ 5 (ระหว่าง พ.ศ. 2381 - 2487) ได้รับมอบจากพระครูโพธิสารคุณ จังหวัดขอนแก่น ให้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR15
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b51icon360 2

 

z b51
icon zoom 2