พระพิมพ์ปางสมาธิ (1)

Qr 39icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพิมพ์ปางสมาธิ
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวาราวดี
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 28 ซม.
อายุสมัย :
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 16 หรือประมาณ 1,200 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย พระขนงต่อกันเป็นปีกกา ริมฝีปากหนา พระพักตร์มีลักษณะเฉพาะแบบศิลปทวารวดี
ประวัติ :
ได้มาจากการขุดค้นที่โบราณสถานอุ่มญาคู เมืองกันธารวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ไม่ทราบปีที่มา)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR39
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b33icon360 2

z b33
icon zoom 2