ภาชนะดินเผา (12)

Qr 38icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 50 ซม.  กว้าง 40 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,500 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลม ทาน้ำดินสีแดงบริเวณปากและไหล่ มีลายเชือกทาบบริเวณครึ่งล่างของลำตัวภาชนะดินเผา ทั้งใบ
ประวัติ :
ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR38
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b34

icon360 2

z b34
icon zoom 2