ภาชนะดินเผา (13)

Qr 37icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ภาชนะดินเผา
แบบศิลปะ :
...
ชนิด :
ดินเผา
ขนาด :
สูง 59 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบปากกว้าง 20.5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวกว้าง 38.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,000 ปี มาแล้ว
ลักษณะ :
ภาชนะดินเผาเนื้อดินสีส้ม ปากตรง ลำตัวภาชนะทรงสอบ ส่วนก้นภาชนะมนกลม ส่วนไหล่ภาชนะชำรุด
ประวัติ :
ได้มาจาก แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR37
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b35

icon360 2

 

z b35
icon zoom 2