กลองมโหระทึก

Qr 36icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
กลองมโหระทึก
แบบศิลปะ :
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 34.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 – 2,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
กลองมโหระทึกหล่อจากสำริด แบบเฮเกอร์ 1 (Heger I ) ลักษณะทรงกระบอก ส่วนบนและ ส่วนล่างผายออก ที่หน้ากลองมีลวดลายประดับ เช่น รูปพระอาทิตย์ ประติมากรรมรูปกบขนาดเล็กประดับที่หน้ากลองมโหระทึกลักษณะนี้พบในกลุ่มวัฒนธรรมโบราณแบบดองซอน (Dong Son culture) ในประเทศเวียดนาม และแพร่กระจายอยู่ในจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ใช้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย การขอฝน  การรักษาโรค รวมถึงใช้ตีในการทำสงครามตามความเชื่อของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติ :
ได้มาจาก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR36
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b36icon360 2
z b36
icon zoom 2