พระพิมพ์นาดูน

Qr 13icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพิมพ์นาดูน
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวารวดี
ชนิด : 
ดินเผา
ขนาด :
สูง 7.5 ซม. กว้าง 3.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 หรือประมาณ 1,200 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมยอดโค้ง แสดงภาพพระพุทธรูปปางนาคปรก 2 องค์ คั่นกลาง ด้วยสถูปทรงกลมเหนือขึ้นไปตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 1 องค์ มีขนาด เล็ก และมีสถูปขนาดเล็กขนาบข้าง
ประวัติ :
ได้มาจากการที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้ทำการขุดค้นได้ที่บ้านนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2522 บริเวณเนินดิน ในที่ดินของนายทองดี ปะวะภูตา
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR13
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b53 icon360 2

z b53
icon zoom 2