เศียรพระพุทธรูป (2)

Qr 35icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
เศียรพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวารวดี
ชนิด :
ปูนปั้น
ขนาด :
สูง 12 ซม.
อายุสมัย :
สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 หรือประมาณ 1,200 - 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
เศียรพระพุทธรูปปูนปั้นที่ส่วนของพระพักตร์ พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรโปน ริมฝีปากหนา เม็ดพระศกใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแบบทวารวดี
ประวัติ :
ได้มาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ทราบปีที่มา)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR35
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b37icon360 2

z b37
icon zoom 2