พระพุทธรูปบุทอง

Qr 12icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปบุทอง
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง( พื้นบ้าน)
ชนิด :
เนื้อว่านบุทอง
ขนาด :
สูง 12 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 3.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง (พื้นบ้าน) ราวพุทธศตวรรษที่ 22 หรือประมาณ 300 – 400 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปบุทองปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บริเวณฐานมีจารึกและทำเป็นลายกลีบบัวคว่ำบัวหงายปลายแหลม ส่วนฐานชำรุด นายสุรศักดิ์ ศรีสำอาง ได้อ่านและแปลจารึกไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2150
ประวัติ :
ขุดพบที่เจดีย์วัดศรีธาตุประมัญชา ประมาณปี พ.ศ. 2471  บ้านหนองแวง ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ (เดิมคืออำเภอกุมภวาปี)  จังหวัดอุดรธานี
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR12
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b54icon360 2z b54
icon zoom 2