ฐานพระพุทธรูป (1)

Qr 34icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ฐานพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี ( ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย )
ชนิด :
โลหะผสมกับเทคนิคการลงรักปิดทอง
ขนาด :
สูง 13 ซม. ยาว 21 ซม.
อายุสมัย :
ลพบุรี (ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)  พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 อายุหรือประมาณ 800 – 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ฐานพระพุทธรูปทำเป็นรูปพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่งขัดสมาธิปางมาวิชัยประดิษฐานภายในซุ้ม 7 องค์ ประดับอยู่สามด้าน โดยที่ด้านหน้ามีสามองค์ ด้านข้างมีข้างละสององค์ ที่มุมฐานทั้งสองด้านทำเป็นรูปสิงห์ประดับด้านละ 1 ตัว ทั้งองค์พระพุทธรูปและรูปสิงห์ ที่ประดับใช้เทคนิคการลงรักปิดทองในการประดับ
ประวัติ :
ย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR34
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b41icon360 2z b41
icon zoom 2