ฐานพระพุทธรูป (2)

Qr 33icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ฐานพระพุทธรูป
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด :
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 53 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 หรือประมาณ 800 – 900 ปี มาแล้ว
ลักษณะ :
ฐานพระพุทธรูปสี่เหลี่ยม รอบๆฐาน สลักเป็นลวดลายครุฑแบกยืนบนสัตว์คล้ายนาคขนาบด้วยรูปม้า แผ่นหลังทำเป็นซุ้มส่วนยอดทำเป็นรูปตรีศูล
ประวัติ :
เดิมได้มาจากมณฑลอุดร ต่อมาย้ายมาเก็บรักษาห้องกลางกระทรวงมหาดไทย จากนั้นจึงย้ายมาเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากนั้นจึงย้ายมาเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR33
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b44icon360 2

z b44
icon zoom 2