เศียรประติมากรรม

Qr 42icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
เศียรประติมากรรม
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี(ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด :
หินทราย
ขนาด :
กว้าง 21.5 ซม. ยาว 41 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 หรือประมาณ 900 – 1,000 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
เศียรประติมากรรม พระพักตร์ยิ้มเล็กน้อย พระขนงต่อเป็นปีกกา กลางพระนลาฏมีลักษณะคล้ายตาที่ 3 มีไรพระมัสสุ สวมตุ้มหูรูปดอกไม้ เม็ดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอย มีขอบไรพระศกเหนือขึ้นไปเป็นกรวยรูปกลีบดอกบัว พระกรรณขวาชำรุด
ประวัติ :
ได้มาจากการขุดแต่งโบราณสถาน ศาลา(สำนักนางขาว เมืองนครจำปาศรี ) อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2514
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR42
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b45icon360 2

z b45
icon zoom 2