พระยมทรงกระบือ

Qr 40icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระยมทรงกระบือ
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด :
หินทราย
ขนาด :
สูง 36 ซม. กว้าง 13 ซม. ยาว 31 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือประมาณ 800 - 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ประติมากรรมหินทรายรูปพระยมทรงกระบือเทพรักษาทิศเบื้องล่าง ทรงประทับนั่งบนหลังเทพพาหนะคือกระบือ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎ มีกระบังหน้า สวมกุณฑล พาหุรัด และเครื่องประดับอื่นๆ ตัวกระบือ(ควาย)สลักเป็นรูปสัตว์สี่เท้า มีเขา มีหู มีหาง รอบคอตกแต่งด้วยเครื่องประดับ โดยรอบ มีลวดลายสลักคล้ายเชือก จากบริเวณจมูกไปถึงด้านหลัง ชำรุด แตกเป็น 3 ชิ้นต่อไว้ พระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไป เทพพาหนะคือ กระบือ ชำรุดขาหักทั้ง 4 ข้างหายไป หูขวาแตก
ประวัติ :
ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานกู่พันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ใน พ.ศ.2542 สำนักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น มอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR40
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b46

icon360 2

z b46
icon zoom 2