พระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครุฑ

Qr 32icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครุฑ
แบบศิลปะ :
ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทย)
ชนิด :
หินทราย
ขนาด :
สูงจากฐาน 44 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 28 ซม.
อายุสมัย :
สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือประมาณ 800 - 900 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์วัชรปานี นั่งชันเข่าบนคอครุฑที่ยืนกางปีกบนแท่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพระเกศายาว พระเนตรกลมโปน สวมกระบังหน้า กุณฑล กรองศอ และพาหุรัด สภาพชำรุดหัก (ต่อไว้) ปีกครุฑบิ่นหายไปทั้ง 2 ข้าง พระโพธิสัตว์วัชรปาณี ทิพยบุคคลในศาสนาพุทธมหายาน เชื่อกันว่าพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพระพุทธเจ้า และผู้ประทานความสำเร็จ
ประวัติ :
ได้จากการขุดแต่ง โบราณสถานกู่แก้ว บ้านหัวสระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น มอบให้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2530
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR32
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b47icon360 2

z b47
icon zoom 2