ตราประทับของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน)

Qr 30icon360 

ชื่อโบราณวัตถุ :
ตราประทับของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน)
แบบศิลปะ :
ศิลปะรัตนโกสินทร์
ชนิด :
ไม้แกะสลัก
ขนาด :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.4 ซม. สูง 6.5 ซม.
อายุสมัย :
สมัยรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ประมาณ 150 - 200 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
ตราประทับรูปทรงกลม ทำจากไม้ ด้ามทรงกระบอกยอดแหลม ส่วนตราประทับแกะสลักเป็นลวดลายเส้นนูนรูปเทวดาเหาะ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาถือพัดโบก ตกแต่งด้วยลายกนกเปลวโดยรอบ สันนิษฐานว่าเป็นตราประจำตำแหน่งของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่น ลำดับที่ 5
ประวัติ :
นายอร่าม แก้วมณี ถวายวัดไว้ เดิมสันนิษฐานว่าเป็นของพระนครศรีบริรักษ์ (อิน) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่นลำดับที่ 5 (ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปีพ.ศ.2381 - 2407 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น มอบให้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR30
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

b49icon360 2