พระพุทธรูปปางมารวิชัย (2)

Qr 29icon360 icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
แบบศิลปะ :
ศิลปะล้านช้าง
ชนิด : 
โลหะสำริด
ขนาด :
สูง 26 ซม. ขนาดหน้าตักกว้าง 13 ซม.
อายุสมัย :
สมัยล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 23 หรือประมาณ 200 – 300 ปีมาแล้ว
ลักษณะ :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานเขียง ลักษณะพระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม พระขนงโก่งโค้งเป็นแผ่นเรียบ พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์บาง เม็ดพระศกเล็กแหลม ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ
ประวัติ :
...
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  :
QR29
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

m b21icon360 2

z b21
icon zoom 2